Vítejte na stránkách
SVAZU ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Řádné, kolektivní a projektové členství


  • Řádným členem Svazu je žadatel, který byl řádně přijat a vzniklo mu členství dle Stanov. Základní povinností řádného člena je platit členské příspěvky a řídit se platným Platebním řádem Svazu a platnými Stanovami Svazu a dodržovat práva a povinnosti dle Stanov.
  • Kolektivním členstvím se rozumí členství sdružení fyzických nebo právnických osob.. Kolektivní člen disponuje vždy jedním hlasem. Jednotliví členové osoby, která má status kolektivního člena, se rovněž považují za členy pro výkon práv. Tito členové se rovněž mohou zúčastnit zasedání Valné hromady, ale nejsou oprávněni vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu, ani jakkoliv hlasovat.
  • Projektovým členem Svazu je žadatel, kterého schvaluje Představenstvo Svazu – možno i per rollam. Projektový člen má možnost využívat všech projektových aktivit Svazu. Projektové členství je bezplatné.. Ostatní aktivity Svazu jsou pro projektové členy zpoplatněny.

Stáhnout přihlášku