Svaz zpracovatelského průmyslu

Informace k projektu


Projekt „Vzdělávání zaměstnanců členských podniků SZP

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců členských podniků SZP“

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005878
Doba realizace projektu: 1.3. 2017 – 31.8.2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Příjemcem je Svaz zpracovatelského průmyslu. Cílovou skupinu tvoří celkem 60 našich zaměstnanců. Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:
- Obecné IT
- Měkké a manažerské dovednosti
- Jazykové vzdělávání
- Účetní, ekonomické a právní kurzy

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Tvorba vzdělávacích programů pro dělníky a mistry v gumárenské, plastikářské a strojírenské výrobě

Tvorba vzdělávacích programů pro dělníky a mistry v gumárenské, plastikářské a strojírenské výrobě

Registrační číslo: CZ.01.07/3.2.03/04.0029
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj
Období realizace: září 2012 – srpen 2014

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací programy pro pracovníky dělnických profesí a mistry v oblasti gumárenské, plastikářské a strojírenské výroby a rozšířit tak nabídku dalšího vzdělávání v souladu s kvalifikačními potřebami zaměstnavatelů Zlínského kraje, neboť v rámci počátečního školského vzdělávání jsou tyto obory na Zlínsku málo zastoupeny, přestože tyto typy výrob mají právě ve Zlínském kraji významné zastoupení.
V rámci projektu bude vytvořeno 6 nových vzdělávacích programů pro dělníky a mistry v gumárenském, plastikářském a strojírenském průmyslu.

Získaná dotace: 2 980 998,92 Kč


Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu ke zvýšení a k překonání ekonomické a finanční krize

Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu ke zvýšení efektivity a k překonání ekonomické a finanční krize

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/33.00055
Název OP: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Období realizace: prosinec 2009 – září 2012

Do projektu byli zapojeni zaměstnanci společností:

 • Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
 • Česká zbrojovka a.s.
 • DEL a.s.
 • GRANITOL akciová společnost
 • greiner packaging slušovice s.r.o.
 • Pipelife Czech s.r.o.
 • Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.
 • WEBA Olomouc, s.r.o.
 • ZÁLESÍ a.s.
 • Železárny Štěpánov, spol. s r.o.

Vyhodnocení projektu

Díky projektu bylo financováno celkem 995 školicích dnů formou uzavřených nebo otevřených kurzů pro zaměstnance zapojených podniků.

Tematické oblasti kurzů:

 • Strategie podniku a plánování v době krize
 • Výkonnost, měření výkonnosti podniku
 • Řízení a optimalizace nákladů
 • Efektivní řízení výroby – průmyslové inženýrství
 • Řízení lidských zdrojů v době krize
 • Likvidita, finance a ekonomika podniku
 • Obchod, prodej a marketing
 • Role leaderů a význam komunikace v době krize
 • Kvalita výroby
 • Nezbytná legislativa
 • IT, technická a technologická podpora
Počet úspěšných absolventů: 4 646 osob
Počet podpořených osob: 1 029
Počet nově vytvořených produktů: 24
Vyčerpaná dotace: 21 193 705,26 Kč