Vítejte na stránkách
SVAZU ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Poslání, oblasti činnosti


Posláním Svazu je aktivně podporovat rozvoj podnikatelského prostředí a rozšiřování možností pro rozvoj zpracovatelského průmyslu, obchodu a služeb.

Oblasti činnosti:

  • hájit a podporovat podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů,
  • zajišťovat informovanost svých členů v oblasti zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb, dotací EU,
  • monitorovat a vyhledávat možnosti pro zapojení svých členů do projektů dotovaných z EU,
  • vytvářet podmínky a podněcovat spolupráci mezi jednotlivými členy,
  • zvyšování odborné úrovně svých členů.